Bedrijfshulpverlening (BHV)

Onderdeel BHV

Basisopleiding

Planning 2019: 
1-         BHV-
Brand en Ontruiming:   
            BHV- Eerste Hulp:   
Locatie:  Rotterdam e.o.
Tijden:  18.30-22.00 uur 

2-        BHV- Brand en Ontruiming:   
           BHV- Eerste Hulp:   
Locatie:  
Tijden:  19.00-22.30 uur  


Aantal personen:
minimaal 6, maximaal 12
Duur: 2 x 7 uur in 2 dagen of 4 dagdelen
Prijs:  basiscursus   € 289,- ex BTW,  incl. verzekering


---------------------------------------------------------------
Herhalingscursus BHV

Planning 2019: 
- onderdeel Eerste Hulp: 3 uur
- onderdeel Brand en Ontruiming: 3 uur
Locatie: 
Aantal personen: 
minimaal 8
Duur: 
2 x 3 uur
Prijs:  herhalingscursus  € 169,- ex BTW,  incl. verzekering


Planning 2019:
Herhaling compleet:  
Lesuren:  

Basisopleiding
De basisopleiding BHV bestaat uit twee onderdelen, het Eerste Hulp deel en het Brandtechnische deel waarbij ook de ontruiming en de communicatie worden behandeld. De basisopleiding duurt in zijn geheel 2 x 7 uur.

Het Eerste Hulp gedeelte (7 uur) kan op één dag maar ook op twee dagdelen gevolgd worden. Gedurende de dag wordt er hard gewerkt en zullen de deelnemers leren wanneer en hoe zij levensreddende handelingen moeten toepassen.

Het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming beslaat ook 7 uren, dit kan ook in twee dagdelen worden gegeven. Tijdens dit onderdeel leert u ondermeer een beginnende brand te blussen en hoe een ontruiming moet plaatsvinden in geval van nood.

Per behaald onderdeel ontvangt de cursist een certificaat, als beide onderdelen als voldoende zijn beoordeeld wordt het diploma/certificaat afgegeven door het NIBHV.

Herhalingscursus
Voor het geldig houden van het BHV diploma moet jaarlijks een herhaling gevolgd worden van de twee onderdelen. Deze herhaling duurt 2 x 3 uur, en kan in één dag of in twee dagdelen gevolgd worden. Na de herhaling wordt het certificaat van herhaling afgegeven door het NIBHV.

Voor hen die een geldig EHBO/ Eerste Hulp diploma hebben  van Het  Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor dit onderdeel, dan hoeft allen het onderdeel BHV-Brand en Ontruiming worden gevolgd.

TBO werkt nauw samen met Brand Instructie Rotterdam die het brandtechnische gedeelte van de BHV verzorgt.


Direct inschrijven Contact opnemen

Bellen kan natuurlijk ook!

T  : 010 - 220 56 57
M : 06 - 20 88 2553

Waarom TBO?

  • Praktijkervaring opdoen
  • Tijd om te oefenen
  • Gediplomeerde instructeurs
  • Erkend door Oranje Kruis
  • Opleiding op lokatie mogelijk
  • Gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad
  • Maatwerk cursussen